Members Login
За фирми

За фирми

Бизнес моделът се основава на организирането на фирма за предоставяне на комплексни услуги и цели цялостното покриване на нуждите, както на бизнес клиентите, така и на служителите.

Разполагаме с отлична мрежа за обслужване при определяне на щетите

 • Постигаме възможно най-ниската крайна цена за покриване на щетите с голям процент на извънсъдебни споразумения, осигурявайки пълното и ефективно покриване на щетите, защитавайки вашата фирма и нейния професионален имидж .
 • Сътрудничим своевременно и лично влизаме във връзка с вашите представители, като ги обучаваме и съветваме при вземане на крайните решения и определяне на обезщетенията.
 • Наблюдаваме методите и хода на целия процес по ликвидация на Вашата щета. Проверяваме верността на представените документи & данни и след възстановяването на щетите или по-рано изготвяме подробен експертен протокол.

Възможности

 • Неформално Приятелското Споразумение. Осигуряваме възможност за поемане на ликвидация на щети на фирми извън съвместно партньорство (тази услуга важи и за фирмите партньори).
 • С един единствен договор с нас, ние ликвидираме нанесените ви щети на територията на цяла Гърция, разполагайки с голяма мрежа от доверени сервизи, вещи лица и правни консултанти.

on-line Достъп до нашите услуги 24/7

 • Имате възможност за достъп до електронна база данни Internet Database, за да проверите винаги и по всяко време протоколите с описи на Вашите щети, за информация в хода на целия процес по ликвидация на щетите.
 • Отговаряме директно на вашите въпроси в интернет.
 • Отличната информационна система за електронна обработка на total care и гъстата мрежа от опитни технически вещи лица ни позволяват бързото предаване на докладите за експертната проверка от деня на получаване на необходимата информация от застрахования.

Сведете до минимум риска за вашият бизнес

 • Намалете оперативните разходи на вашия бизнес.
 • Увеличете границите на печалба.
 • Значително предимство пред конкурентите на пазара.
 • Спокойствие в бизнеса.
 • Защита на оборота.
 • Информация в "реално време".
 • Непряка реклама.
 • Обработете голям обем от информация само пред един екран лесно и бързо.