Members Login

e bannerespaEΤΠΑ180X150

Червена защита

Червена защита

Винаги, когато имате нужда 24 часа – 365 дни в годината, уникална безплатна помощ с изключителни права и отстъпки.

Features

 • 24- часов Телефонен Център:
 • Отваряне на Електронен Файл, с възможност за преглед в реално време:
 • Уведомление за Застрахователно Събитие в електронен вид:
 • Оценка на Щетите:
 • Доверени Сервизи в цяла Гърция:
 • Доставка на Резервни части с възможност за търсене на цените в голяма база данни:
 • Решаване на извънсъдебни спорове и сериозни щети (телесни наранявания, смъртни случаи):
 • Достъп до Мрежа от Лекари, Юридически лица, Експерти, Вещи лица, аналитици на сериозни пътнотранспортни злополуки:
 • Повреди и сервиз: ОТСТЪПКИ при ремонт & резервни части:
 • Годишен Технически Преглед: ОТСТЪПКИ при ГТП в доверени автосервизи:
 • Безплатни услуги в доверени автосервизи:
 • Писмена Гаранция за извършената Работата от една година, при упражнен качествен контрол, след завършване на ремонта:
 • Приемане и доставка на моторното превозно средство на желано от клиента място:
 • Безплатно транспортиране на моторното превозно средство в Доверен Сервиз, при желание на клиента:
 • Неформално Приятелското Споразумение, осигуряваме възможност за поемане на ликвидация на щети на фирми извън съвместно партньорство (тази услуга важи и за фирмите партньори):
 • Total Care Emergency:
 • Моторно превозно средство за замяна, с пълно застрахователно покритие:
 • Пътна – Туристическа помощ:
 • Съдебна подкрепа за Обезщетението ви:
 • Изчисляване на търговска стойност: