Members Login
Фирмата

Фирмата

Фирмата започва своята дейност през 2004 с група от хора с професионални знания и богат опит в областта на услугите, създавайки уникален продукт за всеки, съответстващ на неговите индивидуални нужди, имайки за основен принцип предоставянето на най-добрите услуги за своите клиентите и сътрудниците. Многогодишният ни опит в работата със застрахователни компании, електронната обработка и бързина при решаването на застрахователни въпроси, ни дава възможност да предоставяме новаторски услуги на гръцкия застрахователен пазар.

Нашите ценности:

 • Работим почтено.
 • Уважаваме нашите клиенти (следователно и техните клиенти), сътрудници и доставчици.
 • Ние сме надеждни.
 • Ние сме новатори.
 • Нашите решения са жизнеспособни.

Ние гарантираме:

 • На нашите сътрудници: намаляване на разходите и рисковете, подобряване на ефективността, увеличаване на удовлетвореността и лоялността на техните клиенти.
 • Ние се стремим да бъдем компания, обществено и финансово отговорна.

Някои от причините, които ни правят уникални на пазара, са следните:

 • Оценяваме необходимостта от по-добро сътрудничество. Много предприятия основават своята дейност на бизнес модели задвижвани от голяма гама от услуги, които се оказват тромави, за да се адаптират към днешните бързо променящите се пазарни условия.
 • Подходът на сътрудничество от начало до край ни дава възможност да установим “кое е точното място на всяко парче от пъзела“ и да предложим решения, които лесно можете да приложите във вашия бизнес.

Пълно и оптимално сътрудничество

 • Съзнаваме, че всяко партньорство е различно. Вече не е достатъчно само осигуряването на определен продукт или услуга и нейното опазване. Сътрудничеството често изисква желание за промяна на продуктите или услугите, или дори развитието на нови, за да отговорим на очакванията на нашите клиенти.
 • Ние сме изградили нашия бизнес върху тези две убеждения.