Members Login
Услуги

Услуги

Ние предлагаме услуги, свързани с Ликвидацията на Щети нанесени на клиентите на Застрахователни Компании, като предлагаме цялостен пакет от новаторски услуги, които отговарят на съвременните нужди на постоянно изискващата действителност.

24- часов Телефонен Център

Разполагаме с денонощен (24- часов) Координиращ Център, така че вие и вашите клиенти да се свържете с нас.

Отваряне на Електронен Файл, с възможност за преглед в реално време

 • Непрекъсната информация за статуса на заявената щета. “в реално време“ Получавайки достъп до интегрирано web приложение на total care.
 • Отговаряме своевременно на всеки ваш въпрос.
 • Комуникация с всички заинтересовани страни (Клиенти, Агенти, Брокери, Застрахователни Консултанти, Сервизи, Туристическа & Пътна Помощ, Застрахователни Компании, Лекари, Адвокати и др.).

Уведомление за Застрахователно Събитие в електронен вид

 • Обявяване на причинените щети по телефона или онлайн, чрез интернет страницата на дружеството.
 • Имате възможност да съобщите за настъпило застрахователно събитие, на място в нашите доверени сервизи, като след това се изпрати на застрахователната компания. След проверка на верността на данните и получено съгласие на застрахователната компания, ние даваме нареждане по електронен път и писмено нареждане за започване на работа по отстраняване на щетите.

Оценка на Щетите

Наши представители, лично и своевременно влизат във връзка с вещите лица, като съдействат при вземане на крайните решения и определяне на обезщетенията. Наблюдават начина и етапите по решаване на щетите, проверяват достоверността на представените документи и съдържащите се в тях данни и след окончателното решаване на щетите или по-рано изготвят подробен експертен доклад отнасящ се, както до застрахователни фирми, така и до частни лица.

Доверени Сервизи в цяла Гърция

Доставка на Резервни части с възможност за търсене на цените в голяма база данни

Резервни части могат да се потърсят и от нашите клиенти.

Решаване на извънсъдебни спорове и сериозни щети (телесни наранявания, смъртни случаи

 • Проучване на обстоятелствата, причинили злополуката или нанесените щети.
 • Определяне причината за щетите или злополуката.
 • Изготвяне на протокол с пресъздаване на сцената на злополуката или причинените щети.
 • Оценка на историята на щетимост.
 • Споразумения и уреждане на целия процес по изплащанията към застрахованите и/или трети ползващите се лица след одобряване на нашите нареждания.
 • Установяване спазването на точките по застрахователния договор.
 • Установяване спазването на всички законови изисквания.
 • Арбитраж или съдебно участие.

Достъп до Мрежа от Лекари, Юридически лица, Експерти, Вещи лица, аналитици на сериозни пътнотранспортни злополуки

Повреди и сервиз: ОТСТЪПКИ при ремонт & резервни части

 • ОТСТЪПКИ: ремонт & консумативи за превозното средство (масла, филтри, аксесоари и др.).
 • Периодични промоции в цяла Гърция за вашите клиенти.
 • ОТСТЪПКИ на Бензиностанциите.

Годишен Технически Преглед: ОТСТЪПКИ при ГТП в доверени автосервизи

Отстъпки от 15% до 50%.

Безплатни услуги в доверени автосервизи

 • Годишен Технически Преглед.
 • Преглед air-condition.
 • Тематичен технически преглед при пътуване.
 • Технически преглед на 10 точки.
 • При получаване на превозното средство от клиента, се предава протокол за извършен оптичен технически преглед, който се извършва напълно безплатно и без никакво допълнително заплащане.
 • Писмена гаранция за извършен ремонт.
 • За всеки извършен ремонт и резервни части се издава гаранция от една година.

Писмена Гаранция за извършената Работата от една година, при упражнен качествен контрол, след завършване на ремонта

Технически преглед на 10 точки. При получаване на превозното средство от клиента, се предава протокол за осъществен оптичен технически преглед, който се извършва напълно безплатно и без никакво допълнително заплащане. Писмена гаранция за извършен ремонт. За всеки извършен ремонт и резервни части се издава минимална гаранция от една година.

Приемане и доставка на моторното превозно средство на желано от клиента място

Безплатно транспортиране на моторното превозно средство в Доверен Сервиз, при желание на клиента

Безплатно транспортиране на моторното превозно средство с наш автоасистанс. Тази услуга е възможна в случай, че клиентът се възползва от транспортирането посредством пътна помощ за същото произшествие и ако превозното средство се транспортира за ремонт в наш доверен сервиз в границите на областта и на разстояние най-много 30 км. от избрания от клиента сервиз.

Неформално Приятелското Споразумение, осигуряваме възможност за поемане на ликвидация на щети на фирми извън съвместно партньорство (тази услуга важи и за фирмите партньори)

Директно изплащане на щети. След като получим потвърждение от страна на застрахователната компания за поемане на отговорност, независимо дали тя е включена или не в приятелското уреждане на спора, ние, чрез нашите доверени сервизи, пристъпваме към директно изплащане на разходите по ремонта на всички щети, без никакви отежнения за клиента.

Total Care Emergency

Пътна помощ за нашите клиенти, където и да се намират, ако нямат покритие от застрахователния договор.

Моторно превозно средство за замяна, с пълно застрахователно покритие

Пътна – Туристическа помощ

Уникална услуга, която покрива съседните области без да се грижите за вашето завръщане.

Съдебна подкрепа за Обезщетението ви.

 • Подкрепяме всеки случай, с който се ангажираме, с експертен протокол.
 • Поддържаме нашите показания пред Съда до издаване на съдебното решение.
 • Сътрудничество с вашия юридически консултант.
 • Анализ на показания-мнения на свидетели и участници.
 • Сътрудничество с всички заинтересовани страни.

Изчисляване на търговска стойност